Váš partner pre radiačné technológie
v zdravotníctve, priemysle a výskume

Radiačné technológie sa od konca minulého storočia uplatňujú aj v komerčnej sfére. Spoločnosť PROGRESA FINAL, s.r.o. Vám zrealizuje široké spektrum priemyselných a vedeckovýskumných aplikácií. Náš tím tvoria špičkoví odborníci, pôsobiaci v oblasti radiačnej sterilizácie a úpravy materiálov ionizujúcim žiarením.

Prelet elektrónov

Výhody radiačnej sterilizácie

Princíp radiačnej sterilizácie

Žiarenie preniká sterilizovaným objektom a pri interakcii s mikroorganizmom:

Týmto spôsobom žiarenie NIČÍ VÍRUSY, MIKROORGANIZMY, BAKTÉRIE AJ PLESNE.

molekula

Výsledky mikrobiologických testov pri radiačnej sterilizácii:

Kontakt

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom radiačného ožiarovania nás môžete kontaktovať pomocou formulára.

PROGRESA FINAL SK, s.r.o.

Marketingový manažér:
Ing. Jozef Schenkmayer, CSc.
+421 903 510 480
jozef.schenkmayer@progresafinal.sk

Obchodný manažér:
Miroslava Vladová
+421 903 752 992
miroslava.vladova@progresafinal.sk

Manažér vývoja:
Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
+421 904 443 911
andrea.sagatova@progresafinal.sk